Speltherapie is een therapie waarbij het kind spelend in contact komt met de therapeut en, middels het persoonlijke spel, ervaringen tot uitdrukking brengt en verwerkt. De therapeut doet interventies binnen het spel van het kind waardoor verdieping en ontwikkeling plaats vindt.

Een kind kan door gebeurtenissen, emotionele problemen ontwikkelen. Hierdoor kan het geremd worden in zijn/haar ontwikkelingen. Het kind kan probleemgedrag laten zien. Wanneer het gewone opvoedingsaanbod niets verandert aan dit gedrag kan therapie overwogen worden. Probleemgedrag kan zijn: sterk veranderd gedrag niet passend bij de leeftijd, bijvoorbeeld stagnatie bij het leren, bedplassen, broekpoepen, agressief gedrag of teruggetrokken zijn.

Na een intake gesprek met de ouders/verzorgers volgen er twee observaties. Wanneer het kind meer gebaat is bij bijvoorbeeld een groepsaanpak of wanneer er eerst medisch danwel psychiatrisch onderzoek plaats moet vinden, wordt dit samen met de ouders besproken. Als er tot speltherapie wordt overgegaan spreken we een vaste tijd af en komt het kind wekelijks in de spelkamer. Tussentijds zijn er gesprekken met ouders om het proces te begeleiden. Ook wordt er samen met de ouders afgesproken of de school betrokken mag worden in het proces. De begeleiding door de ouders en school vormt een belangrijk onderdeel van de therapie.

Wilt u meer weten over speltherapie dan kunt u kijken op: www.speltherapie.net

Vrijblijvend contact

Wilt u weten wat Spelend Bewegend Werkend voor u kan betekenen? Meer informatie ontvangen of een afspraak maken voor een vrijblijvende gesprek? Zo kunt u ons bereiken:

Westerstraat 256
1601 AS Enkhuizen

0228 31 7015
info@spelendbewegendwerkend.nl
 

Vrijblijvend contact